NHG Praktijkaccreditering

Onze praktijk heeft in  februari 2019  het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) via het NPA gekregen.Dit houdt in dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.
Wij zijn er trots op dat wij dit keurmerk hebben behaald! 

Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijk?

Hoe hoog de kwaliteit van een huisartsenpraktijk ook is, er zijn altijd zaken die nog beter kunnen. Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden de gegevens goed beheerd? Beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over voldoende medische kennis?
Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. Zo kunt u met een gerust hart naar de dokter. Het NHG, de wetenschappelijke vereniging waarbij de meeste Nederlandse huisartsen zijn aangesloten, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt. Blijvend en systematisch wordt gewerkt aan verbeteringen om dit jaarlijks voort te zetten. Daarbij staat u als patiënt centraal.

Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg in de praktijk, de praktijkvoering en –organisatie. Er is een enquète onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts hebben gegeven. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De organisatie maakt aan de hand van dit rapport verbeterplannen voor de praktijk. Deze verbeterplannen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de medisch inhoudelijke zorg, de patiëntentevredenheid en de praktijkorganisatie. Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen.


Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen.

Uw mening is belangrijk!

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Maar er blijft natuurlijk altijd iets te verbeteren. Uw mening is én blijft dus belangrijk. Klachten, ideeën of opmerkingen zijn altijd van harte welkom. Aarzel daarom niet om deze door te geven aan de medewerkers van de praktijk. Met uw inzichten kunnen we onze praktijk nog verder verbeteren.

 

Openingstijden:

Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur, tussen 12.30 en 13.30 hebben we pauze.

Telefoon Praktijk:

Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur, tussen 12.30-13.30 hebben we pauze, in geval van spoed zijn we bereikbaar.


T: 070-345 5099

F: 070-346 5377

 

Thuisarts.nl:

Vraagt u zich af wanneer u naar de huisarts moet gaan? Raadpleeg www.thuisarts.nl voor informatie over gezondheid en ziekten

Avond- /nacht-/ weekenddienst:

Voor spoedsituaties die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten kunt u bellen met de Huisartsenpost (HAP) 070 346 9669

Bloedprikken:

 

Vanaf heden bloedprikken op de dinsdag en donderdag tussen 9u en 11u 's ochtends

Copyright © 2024 Huisartsenpraktijk Ramnath, Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.