Praktijkondersteuners

 

Praktijkondersteuners

 

Wat doet de  POH-Somatiek?

 

De POH-S is speciaal opgeleid om bepaalde taken van de huisarts over te nemen of te ondersteunen. De zorg voor patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten wordt in Nederland steeds beter georganiseerd, onder meer door ketenzorgprogramma’s. De POH-S voert deze geprotocolleerde zorgprogramma’s uit en is hierin onmisbaar voor de huisarts. Huisarts en POH-S hebben intensief overleg. 

 

Wat betekent dit voor u?


Wanneer u een chronische aandoening heeft en hiervoor in aanmerking komt voor periodieke controle, verzorgt de POH-S vaak deze controles.
U kunt bij haar een afspraak maken via de assistente. Het is ook mogelijk dat de POH-S op huisbezoek komt, overleg hierover met de assistente.

 

Wat doet de  POH-GGZ?

 

Binnen de huisartsenpraktijk is er ook iemand voor psychische en/of psychosociale vragen beschikbaar namelijk de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg). Middels een spreekuur begeleidt de POH-GGZ laagdrempelig patiënten op hun weg naar herstel of een juiste doorverwijzing.

 

Wat betekent dit voor u?


Door de huisarts kunt u indien nodig verwezen worden naar de POH-GGZ. In samenspraak met u bespreekt de POH-GGZ uw klachten en vragen. Hierna volgt een advies aan u en uw huisarts over een mogelijke aanpak voor kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk door de POH-GGZ. Hierbij wordt er ook psycho-educatie en ondersteuning bij zelfmanagement gegeven. De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim.

 

 

Openingstijden:

Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur, tussen 12.30 en 13.30 hebben we pauze.

Telefoon Praktijk:

Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur, tussen 12.30-13.30 hebben we pauze, in geval van spoed zijn we bereikbaar.


T: 070-345 5099

F: 070-346 5377

 

Thuisarts.nl:

Vraagt u zich af wanneer u naar de huisarts moet gaan? Raadpleeg www.thuisarts.nl voor informatie over gezondheid en ziekten

Avond- /nacht-/ weekenddienst:

Voor spoedsituaties die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten kunt u bellen met de Huisartsenpost (HAP) 070 346 9669

Bloedprikken:

 

Vanaf heden bloedprikken op de dinsdag en donderdag tussen 9u en 11u 's ochtends

Copyright © 2024 Huisartsenpraktijk Ramnath, Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.