Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt. 

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment toestemming voor geeft.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis. 

Persoonlijke keuze vastleggen

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen. 

  • U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk of
  • U geeft onze huisartsenpraktijk een ingevuld toestemmingsformulier, dit formulier kunt u vinden bij ons in de praktijk.
  • U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

Meer informatie
U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website www.volgjezorg.nl 
Op  www.volgjezorg.nl  kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.

Dit bericht is geplaats op: Dinsdag 12 mei 2020


CORONA VIRUS

Wij willen de kans op verspreiding van het coronavirus/COVID-19 beperken. Daarom nemen wij de volgende maatregelen: 

Wij vragen u  NIET  naar de praktijk te komen als u verkouden  bent. 


Heeft u medische klachten en wilt u een afspraak met de huisarts, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente. Zij zullen de juiste vragen stellen om te bepalen of en op welk moment u door de huisarts gezien moet worden.


Alle afspraken bij de praktijkondersteuners worden  omgezet in een telefonisch consult. Onze praktijkondersteuners zullen u hierover bellen. 
Ook de afspraken bij de assistente voor uitstrijkjes, oren uitspuiten, het weglaten halen van wratten zeggen wij af.

Via deze websites leest u de laatste informatie over het coronavirus:

Thuisarts.nl en zoek daarna op corona
RIVM, u kunt ook belllen met het RIVM, telefoonnummer 0800-1351
GGD Haaglanden onder het kopje 'actueel'

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

Was uw handen vaak met zeep.
Nies en hoest in uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Geef anderen geen hand.
Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen met verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).

U hoeft bij deze klachtenniet getest te worden.
Blijf thuis tot u  24 uur geen klachten heeft.
Bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt.

Bent u ouder dan 70, heeft u een chronische ziekte of minder weerstand? Bel dan direct uw huisarts of huisartsenpost als u:

Koorts heeft (meer dan 38 graden)
En hoest of moeilijk ademt.
Ga niet naar de huisarts toe.

Uw huisarts vertelt aan de telefoon wat u moet doen. U moet misschien getest worden of naar het ziekenhuis. 

Voor thuisisolatie, kunt u onderstaande opvolgen:

U verblijft in uw huis en verlaat deze niet. In eigen tuin of balkon verblijven mag onder voorwaarde dat contacten met anderen vermeden worden.
Beperk aanwezigheid in dezelfde ruimte met huisgenoten en anderen.
Huisgenoten mogen de woning wel verlaten.
In het huis waar de patiënt verblijft, mogen geen mensen komen die er niet wonen (behalve GGD of huisarts).
Goede hygiëne, ventilatie en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor anderen  is mogelijk.

Dit bericht is geplaats op: Donderdag 2 april 2020


De praktijk heeft het NHG keurmerk toegekend gekregen per februari 2019

Onze praktijk heeft per februari 2019 het kwaliteits keurmerk toegekend gekregen door het NPA.

Dit houdt in dat we kwalitatief goed werk afleveren, en dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die door het NPA vastgesteld zijn.

 

Dit bericht is geplaats op: Dinsdag 5 februari 2019


Priklab vanaf heden op donderdag!

Donderdag ochtend tussen 9u en 11u kunt u uw bloed laten prikken bij ons in de praktijk!

Dit bericht is geplaats op: Dinsdag 11 december 2018


LSP (Landelijk Schakel Punt)

Betere zorg door goede informatie
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Altijd uw gegevens snel bij de hand
Zorgverleners maken daarom gebruik van een beveiligd netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners: de zorginfrastructuur van het LSP. Veel zorgverleners gebruiken het LSP voor regionale gegevensuitwisseling, terwijl sommige zorgverleners het netwerk in meerdere regio’s gebruiken. Via het LSP kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Alleen met uw toestemming - Heeft u het al geregeld?

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U regelt uw toestemming door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier (PDF of Word) in te leveren bij uw huisarts en apotheek. U kunt uw toestemming ook online regelen via deze website.

Dit bericht is geplaats op: Dinsdag 5 juni 2018


Openingstijden:

Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur, tussen 12.30 en 13.30 hebben we pauze.

Telefoon Praktijk:

Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur, tussen 12.30-13.30 hebben we pauze, in geval van spoed zijn we bereikbaar.


T: 070-345 5099

F: 070-346 5377

 

Thuisarts.nl:

Vraagt u zich af wanneer u naar de huisarts moet gaan? Raadpleeg www.thuisarts.nl voor informatie over gezondheid en ziekten

Avond- /nacht-/ weekenddienst:

Voor spoedsituaties die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten kunt u bellen met de Huisartsenpost (HAP) 070 346 9669

Bloedprikken:

 

Vanaf heden bloedprikken op de dinsdag en donderdag tussen 9u en 11u 's ochtends

Copyright © 2024 Huisartsenpraktijk Ramnath, Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.